Słowo#40 Rodzicielska predykcja.

[8 maja 2019 wspomnienie św. Stanisława, biskupa i męczennika]

Chodzi za mną pewna myśl dotycząca relacji dziecko- rodzic, a odnosząca się do realizacji potrzeb dziecka. Jako mądrzy, świadomi zagrożeń dorośli często musimy odmawiać dzieciom, bo w przeciwieństwie do nich widzimy całość sytuacji i potrafimy rozróżnić „chcę” od „potrzebuję”. Dziecko potrzebuje tego, co służy jego dobru, rozwojowi. Chcieć może tego, co nie jest dla niego dobre, a takie mu się jedynie wydaje. Mimo buntu dziecka, jako dorośli powinniśmy umieć umiejscowić pojawiające się prośby w kategoriach: chcieć i potrzebować, aby naszym dzieciom nie zaszkodzić. A jak się sprawa ma odnośnie naszego chcenia i potrzebowania?

Tu nie jest tak prosto. To, co dla dziecka dobre mamy tendencję określać (przynajmniej ja tak miewam) mianem oczywistego. To, co dziecko potrzebuje naprawdę, a co jest jego zachcianką dla nas bywa oczywiste, ale dla dziecka, które ma ograniczoną percepcję już oczywistym nie jest. I oczekujemy, że tak po prostu przyjmie tę naszą mądrość i nam zaufa. Natomiast nam samym, dorosłym ciężko jest przyjąć że jest Ktoś mądrzejszy, Kto zna nas lepiej niż my sami i wie czego potrzebujemy tak naprawdę. Przecież my to doskonale wiemy, co jest czy byłoby dla nas dobre (ja mam takie podejście często). Obstawiam, że kierując do Niego prośby, zwłaszcza w momentach kryzysowych, gdy się sypie, znaczna większość to postulaty dotyczące tego, co bym chciał lub chciała. Łatwo nie brać wtedy pod uwagę (nawet mimo chęci zaufania Mu), że On widzi więcej, wie więcej. No jak to? Przecież żyję ze sobą na co dzień, mam kłopoty, to chyba wiem, czego potrzebuję?

Okazuje się, że nie do końca, bo ten Ktoś mówi: „Myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami” (por. Iz 55, 8). Tak jak my w stosunku do swoich dzieci wyprzedzamy ich myślenie, analizujemy, rozpatrujemy konsekwencje, abstrahujemy czy myślimy o przyszłości, tak Bóg ma plan znacznie doskonalszy od naszego. Dlatego nie spełnia wszystkich naszych próśb, a kieruje nas do większego celu- zbawienia. Kiedy zatem spełni naszą prośbę? Kiedy jest ona zgodna z Jego wolą. Kiedy prowadzi nas i nasze otoczenie ku większemu Dobru. Dobru, którego nie widzimy do końca, nie wyobrażamy Go sobie nawet, bo „Czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć, i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają” (por. 1 Kor 2,9).

Skoro jestem dzieckiem Boga i do tego mam to doświadczenie bycia czyimś ziemskim rodzicem czy opiekunem, to powinno mi być łatwiej pojąć tę prawdę o Jego wszechwiedzy, kierowaniu się moim dobrem i powinno mi być łatwiej ufać. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. To, co mi pomaga utrzymywać taki kurs, to wsparcie innych osób. Czasami wystarczy czyjeś świadectwo, żeby widzieć realnie, jak podążając bożymi ścieżkami i powierzając się Jemu można kroczyć w nieznane, ale wiedząc, że On jest i parafrazując słowa św. Pawła nic nie jest w stanie odłączyć nas od Jego miłości (zob. Rz 8, 38-39). Świadectwo żyjących uczniów, ale też te ekstremalne świadectwa świętych, męczenników, gdzie mogę zaobserwować, jakie konsekwencje i wpływ na nasze losy miało ich poświęcenie, które w tamtym momencie wydawało się bez sensu.

Nierozerwalna więź to więź rodzica i dziecka. Jeśli dodatkowo jest ona oparta na zaufaniu, może przetrwać wiele zakrętów, wybojów i zwrotów. Można się buntować, a czasem nawet trzeba, jeśli czegoś nie rozumiemy, ale więź trwa. Ja nieustannie proszę Ducha Świętego o światło, o mądrość. I pewnie ją dostaję, ale w takiej mierze w jakiej mogę udźwignąć i skorzystać z niej. On oświetla moją ścieżkę na krok. Bo tak jak trzylatek nie pojmie tego, że skacząc ze zbyt wysokiej drabinki połamie sobie wszystkie kości, co odbije się na jego zdrowiu na długie lata, tak ja nie pojęłabym przyszłych wydarzeń i ich konsekwencji żyjąc jedynie w ułudzie, że znając przyszłość mogę i muszę ją kontrolować, co napawałoby mnie ciągłym lękiem.

One Reply to “Słowo#40 Rodzicielska predykcja.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *